Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 363 Харківської міської ради»

  


Сторінка фізінструктора

                               

 

          Кузнєцова Ірина Ігорівна, спортивний інструктор.

В нашому дошкільному навчальному закладі особливу увагу ми приділяємо заняттям  фізичною   культурою,  загартуванню  хлопчиків і  дівчаток,  що допомагає  зміцнювати  їхнє   здоров'я.  Кожен   день  ми  розпочинаємо  із гімнастики,  яка  є  обов'язковою  частиною  режиму дня для дітей 3-6 років.  Комплекси  ранкової гімнастики включають у себе імітаційні рухи,  вправи  для  розвитку  м'язів  тулуба,  верхніх  та  нижніх  кінцівок,  присідання,  ходьбу, стрибки   і біг.  Під  час  занять  організованих форм навчання обов'язково   проводимо  фізкультхвилинки, пальчикову  гімнастику, гімнастику для очей, точковий масаж. 

Після сну проводимо гімнастику пробудження. Для малечі — це  4—5 вправ у ліжку, а для  старших — до 8 вправ, яка виконуються  за методикою кандидата педагогічних наук  М. М. Єфименка, який  рекомендує  ці вправи розпочинати  з положення  лежачи  і підніматися  подібно  до того, як іде еволюція  дитини. 

Під  час  щоденних  прогулянок  діти  грають  в рухливі ігри. Завдання фізичного виховання тісно пов'язані із завданнями розумового, етичного, естетичного, трудового виховання, це:

 - зміцнення здоров'я;

 - вдосконалення  фізіологічних і психічних функцій організму;

 - загартування;

 - розвиток рухових умінь;

 - підвищення фізичної і розумової працездатності, необхідної для навчання у школі.

Організм дитини-дошкільника знаходиться в періоді становлення функцій, їх безперервного   вдосконалення,  тому   весь   комплекс   засобів  фізичного виховання (режим, гігієна, загартування, активні рухи, рухливі ігри, спортивні вправи)  повинен   забезпечити   рішення  головного   завдання — виховання здорової, гармонійно розвиненої дитини, здатної легко адаптуватися в умовах шкільного  навчання.   

Задоволення     потреби   дошкільника   у     русі  є найважливішою умовою його життєдіяльності й нормального розвитку — не тільки фізичного,  про  яке  вже  мовилося  вище,  але  й  інтелектуального. Достатня   за   об'ємом   рухова   активність   сприятливо  позначається  на функціональному  стані    головного  мозку,  збільшенні    працездатності, підвищенні  довільності  у виконання різних дій. 

Фізична активність сприяє нормальному розвитку  центральної  нервової системи, поліпшенню пам'яті, процесів навчання, нормалізації  емоційно-мотиваційної сфери, поліпшенню сну, зростанню можливостей не тільки у фізичній, але і  в розумовій діяльності. Для підвищення м'язової активності необхідні фізичні вправи які направлені на вдосконалення     рухових     процесів    і  навичок,   поліпшення   постави, попередження  розвитку  плоскостопості.  Сколіоз  і порушення постави  є найбільш поширеними захворюваннями опорно-рухового апарату у дітей. Ці захворювання    служать  передумовою   для    виникнення   цілого  ряду функціональних  і  морфологічних  розладів  здоров'я  в дитинстві і роблять негативний вплив на перебіг багатьох захворювань у дорослих. Давно відомо, що захворювання опорно-рухового апарату спостерігаються, в основному, у  дітей які часто хворіють, з низьким рівнем їх фізичного розвитку, з супутніми захворюваннями нервової системи і, як наслідок, слабкістю м'язово-зв'язкового   апарату.   Разом   із   тим  загальновідомо,  що   раціонально організована   рухова   активність  є   могутнім  оздоровчим  засобом   для дошкільників. Не секрет, що і в дитячому садочку, і удома діти більше часу проводять в статичному  положенні - це  збільшує  навантаження на певні  групи  м'язів  і  викликає  їх  стомлення, знижуються  сила і працездатність скелетної   мускулатури,  що   спричиняє   за  собою  порушення  постави, викривлення хребта, плоскостопість і відставання моторного розвитку, тобто вікову затримку розвитку фізичних якостей (швидкості, спритності, координації рухів,  витривалості,  гнучкості  і сили), що  посилює несприятливий  вплив гіпокінезії. Гіпокінезія, викликаючи порушення обмінних процесів і надмірне відкладення жиру, сприяє  захворюванню  дітей ожирінням. У  таких дітей частіше реєструються травми, в 3-5 разів вище захворюваність ОРВІ. Серед багатьох чинників, що роблять вплив на стан здоров'я і розвиток дітей, за інтенсивністю дії  провідне місце займає фізичне виховання. В даний  час є загальновизнаним і науково доведеним, що фізичне виховання виступає як ефективний засіб  оздоровлення організму, розвитку  рухових  і психічних здібностей дитини. Повноцінне  вирішення  завдань  фізичного виховання досягається тільки завдяки комплексному застосуванні всіх засобів, оскільки кожне з них по-різному впливає на організм.

 

що

span style=

MsoNormal