Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 363 Харківської міської ради»

  

Профілактика дитячого травматизму

Профілактика дитячого травматизму

 

    

Робота вихователів з профілактики дитячого травматизму

 

Завжди було дуже важливим навчити дітей безпечно поводитися в повсякденному житті.

            Колектив дошкільного навчального закладу постійно працює над питанням безпеки життєдіяльності дошкільників із своїми вихованцями та їх батьками. Таку роботу ми плануємо щотижня і проводимо в різних формах організації дітей, добираємо такий зміст та форми роботи, які б дали можливість відчути дитині не лише цінність свого життя та здоров’я, а й свої можливості в його збереженні, підготувати до чітких дій у небезпечних ситуаціях, зокрема на заняттях, в іграх, під час спостережень і екскурсій, свят і розваг. Розширення уявлень дитини про небезпечність довкілля відбувається не лише на інформативному рівні, а й на емоційно-чуттєвому. Найкращим засобом цього є художнє слово. Через загадки, віршовані рядки, приказки, прислів’я, казки та оповідання ми знайомимо дітей з явищами, подіями, ситуаціями, які виходять за межі особистого досвіду дитини. Саме художнє слово ефективно впливає на дитячу пам'ять, увагу, уяву, сприяє свідомому засвоєнню правил безпечної поведінки. У ДНЗ зібрано чимало дидактичних, інформаційних матеріалів та художніх творів, в кожній віковій групі є підбірка дитячої художньої літератури з даного питання.

            З огляду на величезне значення безпеки життєдіяльності дошкільників, питання її забезпечення та формування у дітей відповідних знань і навичок у нашому дошкільному закладі існує традиція 2 рази на рік проводити «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності», під час якого діти закріплюють отримані знання і вправляються в їх практичному застосуванні. Педагоги за допомогою створення різних ситуацій та їх обговорення вчать дітей керувати своїми діями, поглиблюють позитивні взаємовідношення, розвивають чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини. збагачують емоційні враження під час відпрацювання норм поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

            Тематика заходів, які проводимо в межах таких Тижнів.., доволі різноманітна. Вона залежить від пори року, актуальності тієї чи іншої проблеми, віку дітей. При плануванні цих заходів ми враховуємо всі напрями роботи з формування у дошкільників безпечної поведінки, зокрема

·        формування здорового способу життя;

·    профілактика дорожньо-транспортного травматизму (засвоєння правил дорожнього руху);

·        засвоєння правил пожежної безпеки;

·        засвоєння правил безпечної поведінки вдома та на вулиці;

·        засвоєння правил безпечної поведінки на природі.

Кожен захід, який ми проводимо відповідно даних напрямів, спрямовуємо на те, щоб сформувати у дітей свідоме ставлення до особистої безпеки, дати їм змогу набути стереотипу правильної поведінки в певних ситуаціях. Усю роботу проводимо в тісній співпраці з батьками, адже без їхньої підтримки ті навички, що прищеплюються дітям, не будуть міцними.

Систематична робота з дошкільниками та їхніми батьками дає змогу формувати у дітей навички регулювання власної поведінки в довкіллі, серед людей, предметів, в умовах природних стихійних явищ.

Адже немає більш відповідального завдання, ніж піклуватися про здоров’я дітей, і в цій справі не повинно бути байдужих.